Agenda: 27 November 2019

Laboratorium HI
Seminar ini dikhususkan untuk seluruh anggota Lembaga Kajian Laboratorium Hubungan Internasional UMM. Seminar ini dilaksanakan guna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai gender dan hubunga